LABORATUVAR ÇÖZÜMLERİ

Kurumunuzun ihtiyacı doğrultusunda planlanacak Hizmet alımı modeli ile hizmetin verilmesi için gerekli olan tüm hususlar yüklenici firma tarafından karşılanacaktır. Bu sayede laboratuvarın kurumlara olan ilk kurulum maliyeti ortadan kalkacak ve çok hızlı hizmet vermeye başlayacaktır.

LABORATUVAR KURULUM

Ruhsatlandırma kriterlerine ve hedeflenen potansiyele uygun olarak laboratuvar tasarımının yapılması ve tasarıma uygun olarak kurulması

CİHAZ ALTYAPISI

Hedeflenen test menüsü ve potansiyeline uygun olarak tüm cihaz parkının belirlenmesi ve alanında en teknolojik cihazların kurulumlarının yapılması

PERSONEL VE SONUÇ

Hizmetin verilmesi için kurum mevcut personeline ek olarak gerekli ise personel istihdamı ve verilen sonuç bazında faturalandırma ile verimlilik garantisi