Reaktifler

Randox Toksikoloji ,Uyuşturucu Maddeleri (DoA) ve Terapötik İlaç İzleme (TDM) testleri biyokimya analizörlerinde immunoturbidimetrik reaktiflerle immünoassay teknikleri ile çalışma imkanı sağlamaktadır.